Гласај – НОВО ИМЕ

Сакаш да гласаш? Да одлучиш кој тоа од кандидатите ќе ја понесе титулата Ново Име?

Почекај уште малку, затоа што гласањето ќе почне што поскоро. Ново Име е моментално на кратка пауза додека не се подобри ситуацијата. Но тогаш – нашата потрага за талентирани млади ја продолжуваме со полна снага.

А, каде? Точно овде кај што со сега.

До тогаш... доколку и сам имаш талент од наука, култура, уметноста и спортот, живееш на територијата на Македонија и имаш помеѓу 16 и 30 години – пријавите почнуваат наскоро! А до тогаш, немој да пропуштиш што се случува – следи не на нашите Facebook и Instagram профилите.

 

Сакаш да се пријавиш на натпревар или сакаш да го дадеш својот глас за некој од кандидатите? Треба само да се пријавиш преку Фејсбук!