ПРИЈАВИ СЕ – НОВО ИМЕ

За да се прикаже формуларот за пријава и да ти се укаже нова можност,
треба прво да се .

 

Сакаш да се пријавиш на натпревар или сакаш да го дадеш својот глас за некој од кандидатите? Треба само да се пријавиш преку Фејсбук!