Martin Ristov (Stip) – НОВО ИМЕ

Талент што го поседувам:

Јас мојот талент со имам уште од раѓање , но после шест години јас сфатив дека имам талент за цртање, откако сфатив деке го имам тој талент јас со труд и трпеливост со научив подобро.

Јас сум...

Dobar sin lubezen.

Моето мото

По професија сум маникен и фотомодел, и верувал деке со тоа ќе успејам во зивото како одличен модел што чекори по американските модни реви.

Види го моето видео:

Слика што ме опишува

Слика што ме опишува
 

Сакаш да се пријавиш на натпревар или сакаш да го дадеш својот глас за некој од кандидатите? Треба само да се пријавиш преку Фејсбук!