Михаела Димоска (Скопје) – НОВО ИМЕ

Сакате да гласате и да му помогнете на вашиот омилен? За да имате право да гласате, не заборавајте да се најавите (видете горе десно)!

Еј, каде тргна?
Еден човек - едно срце.
Такви се правилата.

гласови: 1
ocjena: 1

Талент што го поседувам:

Имам 19 години, веќе 13 години одам на играорна. Играорната, стариот фолклор и обичаите се не раскинлив дел од мене. Најголема љубов.

Јас сум...

Дружељубива, добра, искрена, тврдоглава.

Моето мото

Два пати помисли пред да сториш нешто!

Види го моето видео:

Слика што ме опишува

Слика што ме опишува
 

Сакаш да се пријавиш на натпревар или сакаш да го дадеш својот глас за некој од кандидатите? Треба само да се пријавиш преку Фејсбук!