Маја Јеличиќ (Струмица) – НОВО ИМЕ

Сакате да гласате и да му помогнете на вашиот омилен? За да имате право да гласате, не заборавајте да се најавите (видете горе десно)!

Еј, каде тргна?
Еден човек - едно срце.
Такви се правилата.

гласови: 9
ocjena: 9

Талент што го поседувам:

Пеење, играње, цртање, фризура, шминка, модел, рачна изработка разни дизајни и др.

Јас сум...

Комуникативна, добра, искрена, одговорна, практична.

Моето мото

Пеач.

Види го моето видео:

Слика што ме опишува

Слика што ме опишува
 

Сакаш да се пријавиш на натпревар или сакаш да го дадеш својот глас за некој од кандидатите? Треба само да се пријавиш преку Фејсбук!