Мартина Стојанова (Радовиш) – НОВО ИМЕ

Сакате да гласате и да му помогнете на вашиот омилен? За да имате право да гласате, не заборавајте да се најавите (видете горе десно)!

Еј, каде тргна?
Еден човек - едно срце.
Такви се правилата.

гласови: 543
ocjena: 543

Талент што го поседувам:

Пишувањето претставува начин на експресирање за мене и мојот пријател Петре Димчевски. Одлучивме да споделиме едно наше заедничко дело со вас, помеѓу многуте други. Пишуваме од ран период уште кога почнавме да се пронаоѓаме самите себе. Главна идеја е изразувањето на емоциите и чувствата кои не само ние ги имаме, туку и останатите на лист хартија. Целта на нашите напишани дела е секоја човечка душа да се пронајде во нив и да најде утеха во нив и можеби да сфати дека не чекори сам по патот.

Јас сум...

Амбициозна, Самоуверена, Мултиталентирана, Искрена, Трудољубива.

Моето мото

Не заборавај да се сакаш себе си.

Види го моето видео:

Слика што ме опишува

Слика што ме опишува
 

Сакаш да се пријавиш на натпревар или сакаш да го дадеш својот глас за некој од кандидатите? Треба само да се пријавиш преку Фејсбук!