Кети Танеска (Скопје) – НОВО ИМЕ

Талент што го поседувам:

Мојот талент е пеење и танцување. Уште од мали нозе ја сакам музиката, мајка ми постојано пееше кога бев малечка и дедо ми свиреше на хармоника и имаше свој албум со народни песни. Неговото име е Бранко Бискоски. Многу би сакала да имам можност да се занимавам со пеење бидејќи тоа е она што ме исполнува и ме прави среќна.

Јас сум...

Музиката е мојот живот

Моето мото

Да создадам подобар свет

Види го моето видео:

Слика што ме опишува

Слика што ме опишува
 

Сакаш да се пријавиш на натпревар или сакаш да го дадеш својот глас за некој од кандидатите? Треба само да се пријавиш преку Фејсбук!